Doświadczenie

Moje doświadczenie

Od 2008 roku pracuję jako psycholog dziecięcy, terapeutka behawioralna, a także jako szkoleniowiec.
  • Diagnozuję dzieci i młodzież w zakresie: całościowych zaburzeń rozwojowych ( autyzm, zespół Aspergera ), trudności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, specyficzne trudności w uczeniu się), problemów neurologicznych (ADHD, pourazowe uszkodzenia mózgu), zaburzeń psychicznych i emocjonalnych.
  • Prowadzę terapię behawioralną z dziećmi z diagnozą autyzmu dziecięcego.
  • Prowadzę szkolenia, doradztwo, konsultacje z zakresu psychologii w formie indywidualnej, jak i grupowej w ramach realizacji projektów finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny.
  • Współpracuję z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Centrami Pomocy Rodzinie, Powiatowymi Urzędami Pracy, Starostwem Powiatowym, Kociewskim Centrum Integracji Społecznej w Skarszewach, placówkami oświatowymi, prywatnymi firmami.
  • Organizuję i koordynuję szkolenia pozwalające nabywać uczestnikom nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe takie jak „ Instruktor Fitness”.
  • Jestem psychologiem szkolnym – stopień awansu „Nauczyciel Mianowany”
  • Pracowałam przez pięć lat jako nauczyciel psychologii i socjologii w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Starogardzie Gdańskim.

Masz pytania? Zapraszam do kontaktu

Centrum diagnostyczno – terapeutyczne
ul. Witosa 5
83-200 Starogard Gdański
Tel 506 125 851
karolina@centrumdt.pl