Diagnoza

Diagnoza zaburzeń

  • zaburzeń neurorozwojowych: autyzm/z. Aspergera (wg ICD 10) przy użyciu testu ADOS-2 poprzedzona wywiadem rozwojowym dotyczącym dziecka,
  • zaburzeń neurologicznych w tym: zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi – ADHD,
  • zaburzeń emocjonalnych (trudności w sferze emocjonalnej przejawiające się wycofaniem w kontaktach społecznych, trudności w relacjach rodzinnych – sytuacje okołorozwodowe),
  • epizodów depresyjnych u dzieci i młodzieży,
  • zaburzeń w sferze psychicznej,
  • mutyzmu wybiórczego.
boy-1637188_1920

Etapy diagnozy

W większości przypadków zanim zostanie postawiona pełna diagnoza psychologiczna jest ona poprzedzona obserwacją dziecka w jego naturalnym środowisku (w domu, w przedszkolu, w szkole, na podwórku, na placu zabaw, etc.), albowiem tylko obserwując dane zachowanie osobiście można postawić trafną diagnozę.

Wywiad z rodzicami, który jest pierwszym etapem rozpoczęcia procesu diagnostycznego jest drogą ku temu, by zdecydować gdzie będzie odbywała się obserwacja dziecka.

W przypadku zaburzeń z zakresu trudności szkolnych obserwacja nie jest konieczna, gdyż wystarczające jest badanie psychologiczne, opinia nauczyciela, rodzica i analiza wytworów ucznia (zeszyty, ćwiczenia, rysunki).

Natomiast w przypadku całościowych zaburzeń rozwojowych diagnoza to zawsze proces wieloetapowy (wywiad, obserwacja, badanie testowe).

Masz pytania? Zapraszam do kontaktu

Centrum diagnostyczno – terapeutyczne
ul. Witosa 7
83-200 Starogard Gdański
Tel 506 125 851
karolina@centrumdt.pl

    Strona chroniona przez reCAPTCHA Google
    Polityka prywatności i Regulamin