Szkolenia

Prowadzę zorganizowane szkolenia skierowane do

 • nauczycieli pracujący w szkołach, przedszkolach, klasach integracyjnych
 • pracowników służby zdrowia, przede wszystkim pediatrów i neurologów
 • rodziców
 • studentów
 • pedagogów
 • logopedów
 • osób mających stały kontakt z dzieckiem ( dziadków, dorosłego rodzeństwa)
Istnieje możliwość przygotowania szkolenia na potrzeby danej placówki – w tym celu proszę o kontakt mailowy.

Szkolenia do wyboru

Zaburzenia rozwojowe: całościowe, neurologiczne , genetyczne – etiologia, objawy, rozpoznawanie, formy pomocy

Cel szkolenia:  zaznajomienie słuchaczy z tematyką zaburzeń rozwojowych diagnozowanych w okresie przedszkolnym, wczesnoszkolnym. Pozyskanie wiedzy nt. diagnozowania owych zaburzeń, pracy z dziećmi z przejawianymi trudnościami, a także pozyskanie informacji na temat form pomocy.

Adresaci:  nauczyciele grup przedszkolnych, nauczyciele klas 0-3,  lekarze pediatrzy, pielęgniarki, rodzice, studenci.

Forma szkolenia:  wykład, seminarium, warsztat

Liczba godzin:  20 godz. lekcyjnych

Liczba miejsc:  15-20 osób

Realizacja szkolenia:  weekend ( sobota, niedziela). W każdym dniu przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa ( obiad we własnym zakresie). Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00

Dziecko z trudnościami w grupie rówieśniczej

Cel szkolenia: pozyskanie wiedzy nt. trudności z jakimi borykają się dzieci z patologicznych środowisk, zdobycie umiejętności przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci z grupy rówieśniczej, nabycie umiejętności niesienia efektywnej pomocy i wsparcia dzieci z trudnościami społecznymi, szkolnymi, adaptacyjnymi.

Adresaci: pedagodzy, psycholodzy, lekarze, nauczyciele klas 0 i klas I-III, rodzice, studenci

Forma szkolenia: seminarium, warsztat

Liczba godzin: 15 godz. lekcyjnych

Liczba miejsc: 15 – 20 osób

Realizacja szkolenia: weekend ( sobota, niedziela) . W każdym dniu przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa ( obiad we własnym zakresie). Zajęcia rozpoczynają się o godz. 09.00

Terapia behawioralna - skuteczna forma pomocy dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi głównie autyzmem

Cel szkolenia: Zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi pojęciami z zakresu terapii behawioralnej, wykorzystanie pojęć w czasie ćwiczeń praktycznych. Nabycie umiejętności posługiwania się fachową terminologią behawioralną.

Adresaci: nauczyciele klas integracyjnych zarówno w szkołach, jak i przedszkolach, logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, rodzice, lekarze, studenci, osoby mające bliski kontakt z dzieckiem autystycznym- dziadkowie, opiekunowie.

Forma szkolenia: Wykład, warsztat, dyskusja

Liczba godzin: 25 godz. lekcyjnych

Liczba miejsc: 10 – 12 osób

Realizacja szkolenia: weekend ( sobota, niedziela). W każdym dniu przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa ( obiad we własnym zakresie).

Masz pytania? Zapraszam do kontaktu

Centrum diagnostyczno – terapeutyczne
ul. Witosa 7
83-200 Starogard Gdański
Tel 506 125 851
karolina@centrumdt.pl

  Strona chroniona przez reCAPTCHA Google
  Polityka prywatności i Regulamin