Opis terapii

Terapia behawioralna to jedyna skuteczna i naukowo ( ponad 100 lat badań) udowodniona forma terapii wykorzystywana w pracy z dziećmi z diagnozą autyzmu.

Terapia opiera się na metodzie małych kroków. Każde zachowanie uczone jest stopniowo i sukcesywnie przechodzi się do kolejnych, coraz trudniejszych kroków.

Terapia skoncentrowana jest zawsze na problemie to jeden z jej głównych celów. W przypadku deficytów takich jak: brak mowy, brak umiejętności społecznych, brak kontaktu wzrokowego, brak reakcji na imię, nie posiadanie umiejętności samodzielnej zabawy, brak umiejętności z zakresu samoobsługi ( ubieranie się, jedzenie, trening toaletowy)  dążę do nauczenia dziecka zachowań, których nie ma w swoim repertuarze.

Kolejnym celem terapii behawioralnej jest dążenie do rozwoju zachowań pożądanych np. empatia, rozumienie niewerbalne, a także redukowanie zachowań trudnych ( niepożądanych) jak np. agresja, autoagresja, czy zachowania oporowe.